Personen- en Familierecht


Familierecht advocaat gezocht?

U bent bij Gorseling Advocatuur aan het goede adres.

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied waar mensen zeer persoonlijk geraakt worden en waar te midden van uiteenlopende emoties rationele beslissingen moeten worden genomen. Gorseling Advocatuur kan u juist in deze moeilijke tijd uitstekend bijstaan. 

Gorseling Advocatuur begeleid, ondersteunt en help om evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant van het geschil. Het personen- en familierecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het vermogensrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht en fiscaal recht en hierin wordt u uiteraard ook in geadviseerd. 

Ook kunt u bijstand krijgen in zaken waar uw kind ondertoezicht is gesteld of wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing.

Bent u verwikkeld in het familierechtelijk geschil? Kijk dan verder op deze pagina wat Gorseling Advocatuur voor u kan betekenen of vul onderstaand contactformulier in.

Echtscheiding

Als u gaat scheiden, moet u veel regelen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de schulden of het vermogen, de kinderen en over de verdeling van de goederen, pensioen, de woning etc. Wat u moet verdelen hangt af van wanneer u bent gehuwd (of geregistreerd als partner) en onder welke voorwaarden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?

Gorseling Advocatuur is gespecialiseerd in het familierecht en kan u bijstaan tijdens een scheidingsprocedure. Kunt u met uw partner goede afspraken maken, dan kan er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek ingediend worden bij de rechtbank. Vaak kunt u geen afspraken maken met uw (ex-)partner en dan kan Gorseling Advocatuur een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

Gaat u scheiden en heeft u (minderjarige of studerende) kinderen, dan moeten er dingen geregeld worden ten aanzien van alimentatie, gezag, hoofdverblijfplaats, omgang- of zorgreling en informatieplicht. De tussen partijen worden vastgelegd in een ouderschapsplan of de wensen worden aan de rechtbank voorgelegd. Uw familierecht advocaat van Gorseling Advocatuur kan u hierin juridische bijstand verlenen. U kunt mogelijk bijgestaan worden op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel pro-deo genoemd). Ook zijn digitale afspraken mogelijk.

Erkenning en gezag

Gezag houdt kortgezegd in het recht en de plicht om een kind te verzorgen en op te voeden. Sinds 1 januari 2023 krijgt een ouder bij erkenning direct het gezag over het kind. Als ouder met gezag bent u verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van uw kind en het bevorderen van zijn ontwikkeling en persoonlijkheid. 

Ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door één of beide ouders. Gezag kan eveneens worden uitgevoerd door een voogd. Uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk ouderlijk gezag houden over hun kinderen. Heeft u gezamenlijk gezag en wilt u eenhoofdig gezag, omdat u het vaak helemaal niet eens bent met uw ex-partner over de opvoeding van ons kind. U kunt problemen ondervinden met de schoolkeuze, keuze van sport, verhuizing, medische beslissingen of vakanties. Gorseling advocatuur kan u adviseren en bijstaan in een procedure om gezag.

Heeft u geen gezag (erkenning voor 1 januari 2023), maar vindt u dat u inspraak moet hebben in de opvoeding van uw kind? Een rechter mag gezamenlijk gezag alleen afwijzen als het kind klem en verloren zou raken tussen ouders of het belang van het kind het noodzakelijk maakt om het verzoek af te wijzen. Gorseling Advocatuur kan u adviseren en bijstaan in een procedure. 

Omgangsregeling of een zorgregeling

Indien ouders gezamenlijk gezag hebben over een kind, dan is er sprake van een zorgregeling tussen ouder en kind. Zodra er één ouder gezag heeft, dan heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. Elke ouder heeft in beginsel recht op omgang met zijn of haar kind ongeacht of het nu om een omgangsregeling of zorgregeling gaat. Ouders kunnen de omgangsregeling samen overeenkomen en door een rechter laten vastleggen. 

 

Er kunnen weigeringsgronden zijn om contact tussen een ouder en een kind te weigeren. De weigeringsgronden zijn benoemd in art. 1:377a lid 3 BW. Wilt u contact met uw kind en uw ex-partner weigert, dan kunt u de rechtbank verzoeken een regeling vast te laten leggen. Ook als u van mening bent dat uw ex-partner ongeschikt is om contact te hebben met het kind, dan bent u bij Gorseling Advocatuur aan het juiste adres.  

 

 


Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Gorseling Advocatuur kan u bijstaan in gevallen waarin uw kind onder toezicht wordt gesteld van een gecertificeerde instelling (William Schrikker, Leger Des Heils, Jeugdbescherming, Jeugd Veilig Verder etc.). Een eerste verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Bij een eerste verzoek kunt u kosteloos gebruik maken van de diensten van Gorseling Advocatuur. Bij een verlengingsverzoek kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand, ook wel pro-deo genoemd) van de Raad voor Rechtsbijstand. 

Een verzoek voor een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing moet zorgvuldig worden opgesteld en gemotiveerd. Het zijn maatregelen waar niet lichtzinnig mee mag worden omgegaan. 

Gorseling Advocatuur kan samen met u uw zaak bespreken en zien er mogelijkheden zijn om de beschermingsmaatregel door de rechter te laten afwijzen. Gorseling Advocatuur kan u vertegenwoordigen tijdens een zitting (mondelinge behandeling). Andere kwesties in het familierecht

Heeft u een ander familierechtelijk probleem, welke niet staat omschreven, neem dan vrijblijvend contact op. 

U kunt namelijk ook terecht met vragen over:

– informatieregeling

– consultatieregeling

– kinderalimentatie

– partneralimentatie

– dagvaarding nakoming omgangs- c.q. zorgregeling

– naamswijziging

– wijziging ouderschapsplan

– ondertoezichtstelling (ots)

– uithuisplaatsing

– vervangende toestemming verhuizing

– vervangende toestemming vakantie

– erkenning

– adoptie

Vul onderstaand contactformulier in

U zult zo spoedig mogelijk een antwoord krijgen. U kunt ook uw telefoonnummer achterlaten.