Arbeidsrecht

U bent werkgever

Wanneer u werkgever bent, krijgt u vroeg of laat te maken met mensen die bij u in dienst zijn die ziek worden, niet functioneren zoals gehoopt, moeten re-integreren, in conflict raken over bepaalde zaken, en ga zo maar verder. Aan al deze situaties zitten juridische kwesties verbonden. Zo mag u iemand die ziek is bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. En wanneer iemand lange tijd ziek is geweest en aan een re-integratietraject begint, dan kan het zijn dat de werkplek aangepast moet worden, of de werkzaamheden. Er rust in dat geval een aanzienlijke inspanningsplicht op u als werkgever. Ook kan een situatie een zodanige wending nemen, dat u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer zou willen beëindigen door  het aanbieden van ontslag. Ook dat kan niet losgezien worden van het juridische. Zo kan een contract door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden, maar het kan ook zover gaan dat het voor de kantonrechter uitgemaakt moet worden op welke voorwaarden een arbeidsovereenkomst al dan niet beëindigd kan worden.

Ook kan het zijn dat een werknemer een rechtszaak tegen u start en u zich daartegen moet verweren. Bijvoorbeeld als de werknemer van mening is dat u een ontslag onterecht heeft aangeboden, of dat u uw zorgplicht niet bent nagekomen.

En dit is nog maar een greep uit allerlei juridische kwesties waar u tegenaan kunt lopen wanneer u werkgever bent. Vanaf het moment dat u een arbeidsovereenkomst aanbiedt (een juridische kwestie), tot en met een beëindiging van de overeenkomst, die zoals genoemd op allerlei manieren kan eindigen, zijn er allerlei juridische rechten en plichten van toepassing, waar u zich niet altijd even bewust van bent.

Gorseling Advocatuur biedt in bovenstaande situaties en allerlei andere kwesties waar u op de werkvloer mee te maken krijgt bijstand op maat. U kan denken aan een luisterend oor, het analyseren van de kwestie, het geven van advies, onderhandelingen met eventueel een werknemer of een andere partij, bijstand bij de gang naar de rechter, enzovoort.

 

Wanneer u tegen een situatie aanloopt neem dan gerust contact op. Gorseling Advocatuur denkt met u mee en helpt u graag.  

U bent werknemer

Op uw werk kunt u met allerlei zaken te maken krijgen, waarin u niet precies weet wat nu uw rechten en/of plichten zijn. Allerlei situaties zijn denkbaar waarin u graag zou weten welke positie u juridisch gezien nou precies heeft. Zo kan een leidinggevende dreigen met ontslag, kan de werkgever vertellen dat u moet re-integreren en dat u daar aan moet meewerken, kan het zijn dat uw loon niet of niet op tijd uitgekeerd wordt, u kan in conflict zijn met  uw werkgever over hoe u uw functie dient uit te oefenen, u kunt (langdurig)ziek worden, u krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag, enzovoort.

Een werkgever kan u juridisch gezien niet zomaar ontslaan. Daar zijn dringende redenen voor nodig. Dus als een leidinggevende dreigt u te ontslaan, dan zal er eerst sprake moeten zijn van zo een dringende reden en dat is niet zomaar het geval. Mocht er dan uiteindelijk geen sprake zijn van een dringende reden, dan is het niet ondenkbaar dat de werksfeer niet plezierig meer is. Maar zomaar ontslag nemen is dan vaak niet de handigste oplossing. Dan heeft u namelijk geen recht meer op een WW-uitkering.

Het komt geregeld voor dat werkgever en werknemer samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (een VSO). Maar waar moet u als werknemer dan allemaal op letten? In een VSO wordt bijvoorbeeld de datum van uitdiensttreding besproken, de uitbetaling van het vakantiegeld, wat er gebeurt met de resterende vakantiedagen, de transitievergoeding (de minimale hoogte daarvan is wettelijk bepaald), andere bedragen waar u nog recht op heeft, de reden van de beëindiging en dat die beëindiging niet op uw initiatief heeft plaatsgevonden maar ook niet doordat er bijvoorbeeld sprake was van een dringende reden, enzovoort. Kortom, een VSO is niet even gesloten, daar zitten een hoop haken en ogen aan waar u zich bewust van moet zijn. Het gaat om uw toekomst. Een advocaat kan u daar goed bij helpen.

 

Mocht u in een situatie terecht gekomen zijn op uw werk waarin u hulp kunt gebruiken de juridische weg te vinden, dan biedt Gorseling Advocatuur u de juiste hulp op maat. U kunt denken aan bijvoorbeeld een loonvordering, onterecht ontslag, ontslag tijdens uw ziekte (dat mag bijvoorbeeld niet), onderhandelingen over de voorwaarden bij een uitdiensttreding, onderhandelingen over een VSO, een conflict, een sanctie door de werkgever opgelegd waar u het niet mee eens bent, enzovoort. Geen situatie is hetzelfde. Uw situatie zal dan ook uitgebreid met u besproken worden, geanalyseerd worden en uw mogelijkheden op een rij gezet worden. Vaak is een situatie door middel van onderhandelingen op te lossen. Maar in sommige gevallen zal de kwestie voor de kantonrechter gebracht worden. Dat kan zowel op initiatief van de werkgever als op dat van u. Gorseling Advocatuur zal u hierin bijstaan en voor u optreden, of dat nu als eiser(verzoeker) of gedaagde (verweerder) is. 

Arbeidsrecht advocaat regio Nijmegen gezocht? 

U bent bij Gorseling Advocatuur Nijmegen aan het goede adres.

Heeft u een zieke werknemer, bent u ontslagen, heeft u een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen of wilt u er juist één laten opstellen, of betaalt uw werkgever uw loon niet? Als u met deze onderwerpen te maken heeft, dan is het goed om degelijk juridisch advies in te winnen en u te laten begeleiden door een deskundig advocaat.

Bent u verwikkeld in het arbeidsrechtelijk geschil? Kijk dan verder op deze pagina wat Gorseling Advocatuur Nijmegen voor u kan betekenen of druk direct op de contactbutton hiernaast om contact op te nemen.

Ontslag, zoekt u een geschikte ontslag advocaat c.q. arbeidsrechtadvocaat?

Een werknemer kan om diverse redenen ontslagen worden. Er kan sprake zijn van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ziekte, vanwege disfunctioneren, een arbeidsconflict, ontslag op staande voet of door overeenstemming in een vaststellingsovereenkomst.

Vul onderstaand contactformulier in

U zult zo spoedig mogelijk een antwoord krijgen. U kunt ook uw telefoonnummer achterlaten.