Een ondertoezichtstelling is de lichtste maatregel van kinderbescherming, waarbij u als ouder het gezag over uw kind behoud. Toch kan een ondertoezichtstelling een forse inbreuk zijn van de overheid op uw gezinsleven en een enorme impact hebben op u als ouder en uw gezin. Als de geestelijke of zedelijke belangen of de gezondheid van een kind ernstig worden bedreigd, kan de kinderrechter besluiten het kind onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling (GI).

Raad voor de Kinderbescherming
Een ondertoezichtstelling (OTS) komt in beeld wanneer vrijwillige hulpverlening niet wordt geaccepteerd of geen of onvoldoende effect heeft. In dat geval schakelt de instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming in. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek waarbij diverse betrokken partijen wordt gevraagd om informatie zoals de ouders, huisartsen, leerkrachten etc. 

Raadsrapport

De Raad voor de Kinderbescherming stelt een zogeheten raadsrapport op dat naar de kinderrechter wordt verstuurd. De betrokken ouders hebben het recht om hun mening te geven over dit rapport, de totstandkoming daarvan maar ook de conclusie die de Raad voor de Kinderbescherming daarin trekt. Indien de conclusie is dat de ontwikkeling van het betrokken kind in gevaar is, wordt de rechter verzocht om het kind onder toezicht te stellen.

Zitting
Het verzoek wordt vervolgens op een zitting van de kinderrechter behandeld. Daarbij is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig. Ook de ouders hebben het recht om aanwezig te zijn op de zitting en hun mening te geven en ook mogen zij zich laten bijstaan door een advocaat. Ook wanneer het betreffende kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter het kind om de mening moeten vragen over het verzoek tot ondertoezichtstelling. 

De Raad voor de Kinderbescherming en de rechter mogen niet lichtzinnig omgang met het verzoeken dan wel opleggen van een ondertoezichtstelling. Bent u het niet eens met een verzoek tot OTS, dan kan u (ook op basis van een toevoeging) juridische bijstand krijgen van Gorseling Advocatuur. Neem direct contact op om uw casus te bespreken.