Mediation


Waarom mediation?

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing van hun geschil te komen. Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er in een juridisch procedure aan het langste eind zou trekken. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen en zich hier ook voor zullen inzetten.

Mediation is een uitermate geschikt middel van geschilbeslechting en heeft ook veel voordelen ten opzichte van de advocatuur. Partijen hebben bij mediation namelijk regie over de uitkomst van het proces waardoor er een duurzamere oplossing wordt gevonden, lagere kosten, het proces gaat sneller, de sessies en uitkomsten zijn besloten en het is een stuk informeler.


Locatie

De mediator kan bij u op kantoor of bij u thuis komen. U kunt ook  langskomen op de mediation locatie van Gorseling Advocatuur & mediation in Cuijk (De nieuwe erven 3, 5431 NV). Indien u een locatie naar keuze wenst, zoals een ruimte in een hotel, dan worden de locatiekosten in rekening gebracht. 

Tarief

U kunt op de tarievenpagina op deze website op de link van de Raad voor Rechtsbijstand klikken om te bekijken of u in aanmerking komt van een toevoeging. Voor vragen over de kosten van mediation, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier. 


Kenmerken van mediation

Vrijwilligheid

Zoals gezegd is het belangrijk dat het de wens van partijen is om uit het geschil of conflict te komen en dat de inzet van partijen hierbij essentieel is. Het maken van de keus voor een mediationtraject is stap 1 in het proces van geschilbeslechting. Het gaat om een keuze, een stap die partijen zelf zetten en niet een stap die verplicht gesteld is door bijvoorbeeld een rechter.

Vertrouwelijk
Een mediationtraject is een vertrouwelijk traject. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een mediationtraject is dat alle belangen, wensen, behoeften, ongenoegens en alles wat nog meer een rol speelt in het geschil uitgesproken kan worden. Die ruimte is er tijdens het mediationtraject. Enerzijds omdat er sprake is van een geheimhoudingsplicht, anderzijds omdat de mediator er alles aan doet een sfeer te creëren waarbij die ruimte bestaat.

Zelfbeschikking
Partijen beslissen zelf over de uitkomst van het traject. Er wordt geen oplossing geboden of opgelegd door de mediator. Partijen zijn namelijk zelf het beste in staat te bepalen wat voor hen als oplossing een duurzame werking heeft. Zij worden er door de mediator in begeleid tot deze oplossing te komen.

Onpartijdige en neutrale MFN mediator
De mediator heeft geen persoonlijk belang bij een uitkomst, heeft geen oordeel over het geschil en over het gedrag dat daar een rol bij heeft gespeeld. De mediator zal nimmer partij kiezen voor een van de partijen. De mediator begeleidt partijen om tot een voor hen werkbare oplossing te komen. 

 


Wanneer kunt u aan mediation denken

Elk conflict of geschil komt in aanmerking voor mediation. De mediator bij Gorseling Advocatuur & mediation is opgeleid tot zowel algemeen mediator als tot familierechtmediator. U kunt denken aan onderstaande categorieën:

Familierecht

 

 • Het opstellen van een echtscheidingsconvenant
 • Het opstellen van een ouderschapsplan
 • Partner- en kinderalimentatieberekeningen
 • Het indienen van een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Conflicten rondom erfenissen
 • Overige familiaire kwesties


Burenconflict

Hierbij kunt u denken aan allerlei conflicten of geschillen die u met uw directe buren kunt hebben of mensen uit de buurt. Het kan gaan om bijvoorbeeld gevallen van overlast, hinder, ergernissen, onenigheid over het plaatsen van een schutting.

Arbeidsrecht

 • Geschillen op de werkvloer waarin men vastgelopen is
 • Geschillen rondom uitdiensttreding/ontslag
 • Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Onenigheid over de invulling of uitvoering van bepaalde functies
 • Grensoverschrijdend gedrag

 

Grensoverschrijdend gedrag

Er is een belangrijke ontwikkeling in het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Meer en meer wordt het duidelijk dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een fenomeen is dat op allerlei plekken voorkomt, door heel het land, in allerlei bevolkingsgroepen en in allerlei branches. Mediation is een uiterst behulpzaam middel om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Overige geschillen of conflicten

Geschillen en conflicten komen overal en altijd voor. In allerlei bedrijven, organisaties, verenigingen, branches, buurten, instellingen, praktijken, et cetera.

Of het nu gaat om een geschil binnen (om maar een paar voorbeelden te noemen) een onderwijsinstelling, een autogaragebedrijf of een horecaonderneming, een mediator staat partijen bij om weer in gesprek te gaan en vooruit te denken. Geschillen bestaan in eerste instantie vaak in een vorm van discussie, waarbij de een de ander van zijn gelijk probeert te overtuigen, of de ander zich juist dieper en dieper ingraaft in zijn standpunt. Dit principe zorgt ervoor dat partijen vast komen te zitten en er geen beweging meer zit in het geschil. De mediator helpt partijen weer met elkaar in dialoog te komen, zodat er ruimte ontstaat om naar wederzijdse belangen te kunnen kijken en naar de toekomst.

 


De mediator

De mediator waar naar wordt doorverwezen is drs. K. (Karin) van Dokkum van mediation365.nl. Zij is een MFN (Mediation Federatie Nederland) gecertificeerde mediator. Dat wil zeggen dat kwaliteit gewaarborgd is, daar zij met regelmaat intervisies bijwoont, door middel van bijscholing haar competenties op pijl houdt en uitbouwt, actualiteiten bijhoudt rondom mediation, gebonden is aan de MFN gedragsregels en werkt volgens het MFN regelement.

De mediator, drs. K. van Dokkum is opgeleid tot algemeen mediator en daarnaast tot familierecht mediator daardoor geniet u de zekerheid dat vaststellingovereenkomsten, convenanten, ouderschapsplannen en alimentatieberekeningen juridisch geen gebreken zullen vertonen.

U kunt hier de MFN gedragsregels en het MFN regelement inzien.


(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Er is in Nederland een belangrijke ontwikkeling in het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Meer en meer wordt het duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag een fenomeen is dat op allerlei plekken voorkomt, door heel het land, in allerlei bevolkingsgroepen en in allerlei branches.

Mediation is een uiterst behulpzaam middel om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

De mediator zal neutraal en zonder oordelen de partijen helpen met elkaar in gesprek te gaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zorgen voor polarisatie, bijvoorbeeld op de werkvloer. Temeer omdat niet altijd even duidelijk is wat wel of geen grensoverschrijdend gedrag is en omdat meningen daarover sterk uiteen kunnen lopen. Mediation biedt kansen tot gezamenlijke reflectie op het eigen gedrag, op normen en waarden, op omgeving en de eigen plaats en de plek van anderen daarin en op de toekomst. Vaak is het zo dat men op een of andere manier met elkaar verder moet. Mediation biedt de mogelijkheid om daar gezamenlijk naar te kijken. 

Contact

Heeft u een vraag over MFN mediation?

U kunt de mediator rechtstreeks benaderen door een email te sturen naar info@mediation365.nl of het contactformulier in te vullen. U kunt ook de contactpagina van Gorseling Advocatuur & Mediation bezoeken.

Heeft u een vraag over mediation?
Ik help u graag!

Vul onderstaand formulier in en u zult zo spoedig mogelijk een antwoord krijgen.